יום שלישי, 20 ביוני 2017

Mägo de Oz - El Atrapasueños

Mägo de Oz - El Atrapasueños
לוכד החלומות - מגו דה אוז

La canción "Lojed a Jalomot", El Atrapasueños
 Fue lanzada por Mago de Oz
en el año 2003

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר לוכד החלומות, "אל אטרפּה סואניוס"
בוצע על ידי מגו דה אוז
בשנת 2003

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

Dichoso es el que ve
מאושר הוא זה שרואה
Meushar u ze she roe
que cielo y horizonte
שהשמיים והרקיע
She a shamim ve a raki-a
condenados están
נדנו
Nidonu
.a tenerse que entender
להסתדר זה עם זה.
.Le istader ze im ze

Juicioso es el que cree
חכם הוא זה שמאמין
Jajam u ze she maamin
que no existe partida
שלא קיים מהלך
She lo kayam maalaj
en la que no haya
בו לא נצטרך
Bo lo nitstarej
que arriesgar para vencer
לסכן כדי לגבור
Le saquen quedei ligvor

La felicidad no consiste en todo tener
האושר אינו תלוי בזה שיהיה את הכל
A osher eino talui beze she iye et a kol
,si no en saber sacar lo bueno, que te da
אלא בלדעת להפיק את הטוב, שניתן,
,Ela be ladaat le afik et a tov, she nitan
en ver antes salir el sol
בלראות לפני צאת החמה
Be lir-ot lifnei tset a jama
...un águila o un halcón
עיט או בז...
...Ait o baz
...que una legión de búhos en formación
במקום לגיון של ינשופים במערך...
...Bimkom ligyon shel ianshufim be maaraj

Yo te mostraré
אראה לך
Ar-e laj
que todo en esta vida
שאת הכל בחיים אלו
She et akol be jaim elu
lo puedes tener
תוכלי להשיג
Tujli le asig
si en ti logras creer
אם תצליחי להאמין בעצמך
im tatsliji le aamin be atsmej
y te enseñaré a vencer a tu enemigo
ואלמד אותך לגבור על אויבך
Va alamed otaj ligvor al oivej
que no son los demás
שהוא אינו האחרים
She u eino aajerim
!!eres tú, ¡¡eres tú
זוהי את!! זוהי את!!
!!Zoi at!! zoi at

Hay que fracasar
יש להיכשל
iesh le ikashel
y a veces fondo tocar
ולפעמים לגעת בתחתית
Ve lif-amim lagaat ba tajtit
para ver la luz
כדי לראות את האור
Quedei lir-ot et a or
.y esta vida apreciar
ולהעריך את חיים אלו.
.U le aarij et jaim elu

la felicidad no consiste en todo tener
האושר אינו תלוי בזה שיהיה את הכל
A osher eino talui beze she iye et a kol
.si no en saber sacar lo bueno, que te da
אלא בלדעת להפיק את הטוב, שניתן.
.Ela be ladaat le afik et a tovshe nitan

Yo te cantaré una nana
אשיר לך שיר ערש
Ashir laj shir eres
y mi voz te arropará
וקולי יעטוף אותך
Ve koli iaatof otaj
...y en tus sabanas, mi aliento
ובסדינך, הריח שלי...
...U be sdinaij, a rei-aj sheli
.las pesadillas se irán
הסיוטים יחלפו.
.A siyutim iajlefu

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
y algún día se cumplirán
ויום אחד הם התגשמו
Ve yom ejad em itgashmu
todos tus sueños, se harán realidad
כל חלומותייך, יהפכו למציאות
Kol jalomotaij, iaafju limtsi-ut
.y mañana amanecerá
ומחר תהיה זריחה.
.U majar tiye zrija

El atrapasueños yo soy
אני הוא לוכד החלומות
Ani u lojed a jalomot

...Y algún día se cumplirán
ויום אחד הם התגשמו...
...Ve yom ejad em itgashmu
atrapo sueños, enjaulo el dolor
אני לוכד חלומות, כולא את הכאב
Ani u lojed a jalomot, kole et a queev
.y mañana amanecerá
ומחר תהיה זריחה.
.U majar tiye zrija

El atrapasueños yo soy
אני הוא לוכד החלומות
Ani u lojed a jalomot
x2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

lindo cover

השיר La canción
יום רביעי, 7 ביוני 2017

Melendi y Ha*Ash - Destino o Casualidad

Melendi y Ha*Ash - Destino o Casualidad
גורל או מקריות - מלנדי ואאש

La canción "Goral o Mikriyut", Destino o Casualidad
Fue lanzada por Melendi y Ha*Ash
en el año 2017

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר גורל או מקריות, "דסטינו או קסואלידד"
בוצע על ידי מלנדי ואאש
בשנת 2017

עקבו אחרי בבלוג או ביוטובקריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

Ella iba caminando sola por la calle
היא הייתה צועדת לבדה ברחוב
Y aita tsoedet levada ba rejov
Pensando
חושבת
Joshevet
"!Dios, que complicado es, esto del amor¡"
 "אלוהים, איזה מסובך הוא, הדבר הזה שנקרא האהבה!"
"!Eloim, eize mesubaj u, a davar aze she nikra aava"
Se pregunto así misma cual habrá sido el detalle
שאלה את עצמה מה היה יכול להיות הפרט
Shaala et atsma ma aia iajol lei-iot a prat
Que seguro Cupido malinterpreto
שלבטח קופידון הבין לא נכון
She la vetaj Cupidon evin lo najon

El daba como cada noche vueltas en la cama
כבכל לילה היה עושה סיבובים במיטה
Quivjol  layla aia oce sivuvim bamita
Sono de pronto una canción romántica en la radio
התנגן לפתע שיר רומנטי ברדיו
itnaguen lefeta shir romanti ba radio
Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga
היה זה כנראה מייקל בולטון אשר חיטת בפצע
Aia ze kanir-e Michael Bolton asher jitet ba petsa
Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo
ומכיוון שלא היה עייף הוא יצא לחפש אותה
U miqueivan she lo aia ayef u iatsa lejapes ota

Los dos estaban caminando en el mismo sentido
שניהם התהלכו באותו הכיוון
Shnei-em it-alju be oto a kivun
Y no hablo de la dirección errante de sus pasos
ואיני מדבר על ההליכה הלא מכוונת של צעדיהם
Ve eini medaber al a alija alo mejuvenet shel tsaadei-em
El la miro, ella contesto con un suspiro
הוא הביט בה, היא ענתה באנחה
U ebit ba, y anta be anaja
Y el universo conspiro para abrazarlos
והיקום רקם כדי לאחד בניהם
Ve a iekum rakam quedei le ajed benei-em

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Dos extraños bailando bajo la luna
שני זרים רוקדים תחת הירח
Shnei zarim rokdim tajat a iare-aj
Se convierten en amantes al compás
הם הופכים להיות נאהבים עם קצבה
Em ofjim lei-iot nee-avim im kitsva
,De esa extraña melodía
של מנגינה מוזרה זו,
,Shel manguina muzara zo
que algunos llaman destino
שחלק קוראים לה גורל
She jelek kor-im la goral
Y otros prefieren llamar, casualidad
ואחרים מעדיפים לקרוא, מקריות.
Va ajerim maadifim likro, mikriyum
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Y el le pregunto al oído
והוא שאל באוזנה
Ve u shaal be ozna
Mi amor, ¿donde estabas"
"אהובתי, היכן היית
Auvati, eijan ait"
"?Durante todo el tiempo que yo tanto te busque
במשך כל הזמן הזה אשר כה חיפשתי אותך?"
"?Bemeshej kol a zman aze asher ko jipasti otaj
"Ella le contesto "Lo siento, es que estuve ocupada
היא ענתה לו "אני מתנצלת פשוט הייתי עסוקה"
"Y anta lo "ani mitnatselet pashut aiti asuka
Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en que
למרות שאם אהיה כנה, כעת איני מבינה במה
Lamrot she im eiye quena, kaat eini mevina bema

La noche se hizo día, pero no se fue la luna
הלילה הפך יום, אך הירח לא הלך
Alayla afaj yom, aj aiare-aj lo alaj
Se quedo a verlos apoyada en el hombro del sol
הוא נשאר לראות אותם בעודו נשען על כתפה של השמש
U nish-ar lir-ot otam beodo nish-an al ktefa shel a shemesh
Alumbrales con fuerza, brilla todo el día
תאירי עליהם בכל העוצמה, תזהרי כל היום
Tairi alei-em bejol a otsma, tiz-ari kol ayom
Y cuando llegue la noche, yo sellare su pasión
וכאשר יגיע הלילה, אני אחתום על התשוקה שלהם
Ve kaasher iagui-a a layla, ani ejtom al a t-suka shela-em

Coro
פזמון Pizmon

Y bailan
והם רוקדים
Ve em rokdim
,sin que les importe nada
בלי שאכפת להם דבר,
,Bli she ejpat la em davar
que suceda alrededor
שיקרה מסביב
She ikre misaviv

Y bailan
והם רוקדים
Ve em rokdim
y la gente que les miran
והאנשים אשר מביטים בהם
Ve anashim asher mabitim ba-em
va creyendo en el amor
מתחילים להאמין באהבה
Matjilim le-aamin ba aava

Dos extraños bailando bajo la luna
שני זרים רוקדים תחת הירח
Shnei zarim rokdim tajat a iare-aj
Se convierten en amantes al compás
הם הופכים להיות נאהבים עם קצבה
Em ofjim lei-iot nee-avim im kitsva
,De esa extraña melodía
של מנגינה מוזרה זו,
,Shel manguina muzara zo
que algunos llaman destino
שחלק קוראים לה גורל
She jelek kor-im la goral
Y otros prefieren llamar, casualidad
ואחרים מעדיפים לקרוא, מקריות.
Va ajerim maadifim likro, mikriyum

Y otros prefieren llamar, casualidad
ואחרים מעדיפים לקרוא, מקריות.
Va ajerim maadifim likro, mikriyum

השיר La canción

יום שני, 29 במאי 2017

CNCO - Reggaetón Lento

(CNCO - Reggaetón Lento (Bailemos
רגאטון איטי - סא.אנא.סא.או

La canción "Reggaetón iti", Reggaetón Lento
Fue lanzada por CNCO
en el año 2016

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר רגאטון איטי, "רגאטון לנטו"
בוצע על ידי סא.אנא.סא.או
בשנת 2016

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


,Qué bien se ve
איזה טוב היא נראית,
,Eize tov y nir-et
,me trae loco su figura
גזרת גופה מושכת אותי מאוד,
.Guizrat gufa moshejet oti meod
,ese trajecito corto le queda bien
הלבוש הקצר הזה הולם אותה,
,Alevush a katsar aze olem ota
.combinado con su lipstick color café
מותאם עם השפתון שלה בצבע קפה.
.Mut-am im a sfaton shela betseva cafe

,Qué bien se ve
איזה טוב היא נראית,
,Eize tov y nir-et
,me hipnotiza su cintura
המותניים שלה מהפנטות אותי,
,Amotna-im shela me-apnetot oti
,cuando baila, hasta los dioses la quieren ver
כאשר היא רוקדת, אף האלים רוצים לראות אותה,
,Kaasher y roqueder, af a elim rotsim lir-ot ota
.ya no perderé más tiempo, me acercaré
כבר לא אבזבז יותר זמן, אתקרב.
.Kvar lo abazbez ioter zman, etkrev

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,Yo sólo la miré, me gustó
רק הבטתי בה, היא מצאה חן בעיניי,
,Rak eibat-ti ba, y matsa jen be enai
,me pegué, la invité y... Bailemos, ven
התקרבתי, הזמנתי אותה ו... נרקוד,בואי,
,itkaravti, ezmanti ota ve... nirkod, boi
,la noche está para un reggaetón lento
הלילה מתאים לרגאטון איטי,
,Alayla mat-im le reggaeton iti
.de esos que no se bailan hace tiempo
מאלו שזה זמן כבר לא רוקדים.
.Me elu she ze zman kvar lo rokdim
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Coro
פזמון Pizmon

,Permíteme bailar contigo esta pieza
הרשי לי לרקוד איתך את ריקוד זה,
,Arshili lirkod itaj et rikud  ze
,entre todas las mujeres se resalta tu belleza
בין כל הנשים בולט יופייך,
,Bein kol a nashim bolet iofyej
,me encanta tu firmeza
מצא חן בעיניי הביטחון העצמי שלך,
,Matsa jen be einai a bitajon a atsmi shelaj
,te mueves con destreza
את נעה במיומנות,
,at naa bi meyumanut
.muévete, muévete, muévete
תתנועעי, תתנועעי, תתנועעי.
.Titnoei, titnoei, titnoei

,Muy rica ,latina, estás llena de vida
יפיפייה, לטינית, את מלאת חיים,
,iefeifia, latinit, at mele-at jaim
.sube las dos manos, dale pa´ arriba
הרימי את שתי ידייך, מעלה.
.Arimi et shtei iadaij, mala
?Dónde están las solteras y las que no también¿
היכן נמצאות הרווקות ואלו שלא גם כן?
?Eijan nimtsaot a ravakot ve elu she lo gam quen
.Sin miedo muévete, muévete, muévete
תתנועעי ללא פחד, תתנועעי, תתנועעי.
.Titnoei lelo pajad, titnoei, titnoei

Coro x2
פזמון Pizmon

,Baila conmigo
תרקדי איתי,
,Tirquedi iti
,la noche está para un reggaetón lento
הלילה מתאים לרגאטון איטי,
,Alayla mat-im le reggaeton iti
.de esos que no se bailan hace tiempo
מאלו שזה זמן כבר לא רוקדים.
.Me elu she ze zman kvar lo rokdim

,Girl you know you like it
ילדונת את יודעת שאת אוהבת,
,ialdonet at iodaat she at oevet
when i take you to the floor
כאשר אני לוקח אותך לרחבה
Kaasher ani loque-aj otaj la rejava
,"I know you like this "reggaetón lento
אני יודע שאת אוהבת את הרגאטון האיטי הזה,
,Ani iode-a she at oevet et a reggaeton a iti aze
,This things happen, Baby, till I say so
זה יימשך, חמודה, עד שאומר אחרת,
,Ze imashej, jamuda, ad she omar ajeret
.Come get - come get some more
בואי וקבלי - בואי וקבלי עוד.
.Boi ve kabli - boi ve kabli od

,Es imposible atrasar las horas
זה בלתי אפשרי להשיב את המחוגים לאחור,
,Ze bilti efshari le ashiv et a mejoguim le ajor
,cada minuto contigo es un sueño
כל דקה איתך היא חלום,
,Kol daka itaj y jalom
.quisiera ser su confidente
הייתי רוצה להיות איש אמונך.
.Aiti rotse lei-iot ish emunej

Por qué no te atreves¿
מדוע אינך מעזה
Madua einej me-eza
?y lo hacemos ahora 
ונעשה זאת כעת?
?Ve naace zot kaet
,No te pongas tímida
אל תהיי ביישנית,
,Al tei baishanit
.estamos tú y yo a solas
רק את ואני כאן.
.Rak at ve ani kan

Coro x3
פזמון Pizmon

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,Muévete, muévete
תתנועעי, תתנועעי,
,Titnoeititnoei
,báilalo, báilalo
תרקדי אותו, תרקדי אותו,
,Tirquedi oto, tirquedi oto
,la noche está para un reggaetón lento
הלילה מתאים לרגאטון איטי,
,Alayla mat-im le reggaeton iti
.de esos que no se bailan hace tiempo
מאלו שזה זמן כבר לא רוקדים.
.Me elu she ze zman kvar lo rokdim
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

?Que quiénes somos¿
מי אנחנו?
?Mi anajnu

!CNCO¡
סי.אן.סי.או!

O Neill on
אונייל און

,Qué bien se ve
איזה טוב היא נראית,
,Eize tov y nir-et
,me trae loco su figura
גזרת גופה מושכת אותי מאוד,
.Guizrat gufaj moshejet oti meod
,ese trajecito corto le queda bien
הלבוש הקצר הזה הולם אותה,
,Alevush a katsar olem ota
.combinado con su lipstick color café
מותאם עם השפתון שלה בצבע קפה.
.Mut-am im a sfaton shela betseva cafe

.Qué bien se ve
איזה טוב היא נראית.
.Eize tov y nir-et

השיר La canción